نماد اعتماد الکترونیک

namad

با توجه به اخذ و تمدید نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه مکانیک نوین به مدت ۶ سال متوالی، می توانید از موارد زیر اطمینان حاصل فرمایید:

 

مطالب مشابه