تخفیف ها

offer

به مناسبت هفتمین سال شروع به کار مجموعه مکانیک نوین، و با توجه به درخواست های متعدد مشتریان محترم جهت ارائه تخفیف های بیشتر برای خرید های بیشتر از یک محصول، از ابتدای مرداد ماه ۱۳۹۷ شرایط جدید برای این دسته از مشتریان تعریف شده است که ملاحظه می فرمایید:

خرید بیشتر از ۵۰ هزار تومان

 

مطالب مشابه